Εγκρίθηκε η μελέτη για το κτίριο Bvlgari. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 2.250.000€. Τι εργασίες προβλέπει

Το έργο θα εγγραφεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου και η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ομόφωνα εγκρίθηκε απο το δημοτικό συμβούλιο η αριθμ. 31/2019 μελέτη, με τίτλο «Kτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Τέχνης, Ιστορίας Πολιτισμού και εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 2.250.000,00€ με Φ.Π.Α 24%.

Στην περίπτωση που δεν επαρκέσει το ποσό της χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» «ΕΠΑΝΕΚ», ΕΣΠΑ 2014-2020 [ΟΠΣ 5019465, Κωδικός ΣΑΕ 1551, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2018ΣΕ15510008], ο δήμος Σουλίου θα καλύψει την οικονομική διαφορά που προκύπτει από πόρους του Δήμου.

.Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗΣ).

Το έργο θα εγγραφεί στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου , όταν αυτό εκπονηθεί/τροποποιηθεί συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς την σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης.

Η εκπόνηση της μελέτης του τίτλου του θέματος πραγματοποιήθηκε από ιδιώτες μελετητές έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία –προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού-. Η σύμβαση της μελέτης πραγματοποιήθηκε στις 17-05-2019(αρ. πρωτ. 4594) με τα συμπράττοντα (Συμπράττοντα γραφεία : <<Δημ. Παρασκευά –ΔΤ Σκάλος ΕΠΕ-INSTA ΣΜ-ΓΑΛΑΝΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΕΕ>>,έναντι αμοιβής 33.511,00€(με ΦΠΑ 24%). Η επίβλεψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη του δήμου Ηγουμενίτσας και Διευθύνουσα Υπηρεσία την Δ/νση Τ.Υ-Πολ/μίας του δήμου Σουλίου.

To φυσικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

Για το κτίριο ενδεικτικά:
1. Αμμοβολή, καθαρισμός της εξωτερικής όψης της λιθοδομής για την αισθητική της ανάδειξη.
2. Αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων.
3. Εγκατάσταση ανελκυστήρα επισκεπτών.
4. Λείανση μωσαϊκών δαπέδων και μαρμάρων εσωτερικής κλίμακας.
5. Κατασκευή ψευδοροφών για την διέλευση των ηλεκτρομηχανολογικών καλωδιώσεων και αγωγών.
6. Κατασκευή νέων WC.
7. Θερμομόνωση και υγρομόνωση βατού δώματος καθώς και εργασίες αισθητικής αναβάθμισης του προκειμένου να είναι επισκέψιμο.
8. Κατασκευή νέων στεγών στους πυργίσκους του δώματος.
9. Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεως ( πίνακες – καλωδιώσεις).
10. Εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας σε αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιωμένου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου.
11. Ελαιοχωματισμός όλου των εσωτερικών χώρων.

Για τον περιβάλλοντα χώρο ενδεικτικά:
1. Κατασκευή νέου δαπέδου επί την κύριας εισόδου από την οδό Σπύρου Μελά με χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεμα.
2. Διαμόρφωση των λοιπών τμημάτων του περιβάλλοντος χώρου (δυτικό χαμηλό τμήμα και τμήμα πίσω όψης) με τσιμεντοειδείς επιστρώσεις και κουρασάνι.
3. Επίστρωση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου μπάσκετ με ελαστικό-συνθετικό τάπητα.
4. Κατασκευή χυτών καθιστικών από σκυρόδεμα, με επίστεψη ξυλείας.
5. Ανακατασκευή παρτεριών.
6. Τοποθέτηση υαλωτών στηθαίων security επί των επιστέψεων των τοιχείων όλου του περιβάλλοντος χώρου.
7. Τοποθέτηση ξυλείας ως καθίσματα στις κερκίδες του γηπέδου μπάσκετ.
8. Εγκατάσταση φωτιστικών ιστών, επιδαπέδιων φωτιστικών και φωτιστικών ταινιών τύπου led.

In this article

Join the Conversation