Καταγγέλλουν την ΔΕΗ για βλάβες σε οικιακές συσκευές από διακοπή ηλεκτροδότησης και ζητούν αποζημίωση

Κατατέθηκε αναφορά και στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς

Με έγγραφη αναφορά – καταγγελία η οποία γνωστοποιήθηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα Παραμυθιάς ως καταγραφή συμβάντος, 14 κάτοικοι του Ζερβοχωρίου καταγγέλλουν τον ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκληρωτική καταστροφή οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, κατά την διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ποιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, στις 17.10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες από εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες προέβλεπαν προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, συνέπεια των οποίων είναι η καταστροφή ηλεκτρονικών συσκευών όπως,  3 ψυγεία, 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 τηλεοράσεις, 1 ηλιακός συσσωρευτής,  1 κλιματιστικό, 1 πλυντήριο, 1 κουζίνα και πολλές άλλες μικροσυσκευές.

Οι 14 και η δικηγόρος τους κ. Βέρα Βέρμπη, ζητούν από τον ΔΕΔΔΗΕ , την πλήρη αποζημίωση των για το σύνολο των συσκευών βάσει της εγκεκριμένης διαδικασίας από την Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Συμφωνα με τον “Συνήγορο του Καταναλωτή”:

  • Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακοσίων (600) ευρώ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, να προβαίνει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας, της υπερβαίνουσας το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, προκληθείσης θετικής ζημίας κάθε καταναλωτή.

Φωτογραφία αρχείου

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!