Κλειστό μέχρι και την Πέμπτη το Νηπιαγωγείο Καμινίου – Προδρομίου λόγω της εποχικής γρίπης.

Η απόφαση

Ο Δήμαρχος Σουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 (περ.4. 27) του Ν.3852/10.
3. Το με αριθ. πρωτ. 686/18-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας .
4. Την ανάγκη διακοπής μαθημάτων σε σχολικές μονάδες , επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ( απόντες άνω του 50% του μαθητικού δυναμικού) λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης,

Αποφασίζουμε
Τη διακοπή μαθημάτων στις 18-02-2020, 19-02-2020 και 20-2-2020 του Νηπιαγωγείου Καμινίου-Προδρομίου , λόγω έξαρσης της εποχικής γρίπης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!