Πρόσληψη ατόμου στον ΤΟΕΒ Γλυκής

Μέχρι τις 11 Ιουνίου οι αιτήσεις. Προσόντα και δικαιολογητικά