Το 2022 η παράδοση του κτηρίου Bvlgari | Εγκρίθηκαν από την Ο.Ε. οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού

Προυπολογισμού 2.250.000€

Share

Με ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή ανάδοχου της μετατροπής του πρ. σχολείου Bvlgari σε πολυχώρο τέχνης ιστορίας και πολιτισμού, προυπολογισμού 2.250.000€.

Το έργο χρηματοδοτείται απο το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία».

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα ανακοινωθεί σύντομα, οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες και ο προυπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) αναλύεται ανά κατηγορία έργου ως εξής: Για έργα κατηγορίας οικοδομικών ποσό 1.179.266,63 € και για έργα κατηγορίας Η/Μ ποσό 626.081,72 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, όποτε βάση αυτής της πρόβλεψης, το κτήριο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση, το πρώτο εξάμηνο του 2022.

In this article

Join the Conversation