Χρηματοδότηση των ΤΟΕΒ Παραμυθιάς και Γλυκής για φωτοβολταικά πάρκα

Κατάθεση φακελου στο προγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με αποφαση του περιφερειακού συμβουλίου

Πρόταση στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό  και αναβάθμιση των υποδομών σε εγγειοβελτιωτικά έργα των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ των Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, θα υποβάλλει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης αναφέρθηκε εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια για τη στήριξη των ΤΟΕΒ- ΓΟΕΒ, όσο και για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ,  στο πλαίσιο της διαδικασίας  που ακολουθήθηκε για τις ΔΕΥΑ, των οποίων οι οφειλές εντάχθηκαν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές ως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Όσον αφορά την κατάρτιση της πρότασης, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν όλοι οι ΤΟΕΒ για το πρόγραμμα, διατέθηκε και τεχνικός σύμβουλος να βοηθήσει, αλλά «κάποιοι ενδιαφέρθηκαν, κάποιοι όχι», τόνισε.

Ειδικότερα:

-Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης.

– Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων (περ.Λιάτσιλια) ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
Πρόκειται για έργο σποραδικών αντικαταστάσεων παλαιών ανοικτών αρδευτικών διωρύγων.

– Έργα βελτίωσης υφιστάμενου αντλιοστασίου στράγγισης ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
Πρόκειται για αναβάθμιση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του στραγγιστικού αντλιοστασίου.

– Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΡΑΓΙΟΥ – ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 99,90kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης.

-Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΗΣ
Πρόκειται για κατασκευή υποδομής φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,50kW για ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering) με τα αντλιοστάσια άρδευσης

In this article

Join the Conversation