Μέχρι 30.06, οι αιτήσεις για θέσεις στην λαική αγορά της Παραμυθιάς

Ανακοίνωση

Προκειμένου να γίνει η διάθεση των θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου για το έτος 2021 και χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες στους δικαιούχους, παρακαλούνται οι παραγωγοί και έμποροι που επιθυμούν να κάνουν χρήση θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δήμου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ), μέχρι την 30η Ιούνη του έτους 2021.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, όσοι δεν υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και δεν τους χορηγηθεί η σχετική άδεια και κάνουν χρήση θέσεων στη Δημοτική Λαϊκή Αγορά του Δήμου Σουλίου, θεωρούνται μη νόμιμοι και θα τους επιβληθούν οι από του νόμου προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!