Τον Δεκεμβριο η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο για το κτήριο Bvglari

Πότε αναμένεται να παραδοθεί

Με τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας δημοσίων συβάσεων από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη), αναμένεται να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία για την έναρξη των εργασιών της μετατροπής του κτηρίου Bvlgari, σε πολυχώρο τέχνης ιστορίας και πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου, αναμένεται τον μέχρι τον Δεκεμβριο η υπογραφή από την εταιρεία “ΤΡΙΑΙΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, η οποία τον Γενάρη που μας πέρασε, ανακηρύχτηκε ανάδοχος του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, όποτε βάση αυτής της πρόβλεψης, το κτήριο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση το πρώτο τρίμηνο του 2023

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μετατροπής του πρ. σχολείου Bvlgari σε πολυχώρο τέχνης ιστορίας και πολιτισμού, ειναι 2.250.000€ με χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ στο οποίο εντάχτηκε τον Ιούνιο του 2018In this article

Join the Conversation