Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας – ΤΟΕΒ Παραμυθιάς για διασύνδεση φωτοβολταϊκού με την ΔΕΗ

Απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας με τέσσερις ΤΟΕΒ για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών τους δικτύων, έργα που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. της Περιφέρειας, ενέκρινε σε συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ των συμβάσεων, και με τον ΤΟΕΒ Παραμυθιάς για διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

Συγκεκριμένα οι προγραμματικές συμβάσεις θα υπογραφούν

• Αχέροντα, για εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του έργων, με προϋπολογισμό 521/937,82 ευρώ και για διασύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με προϋπολογισμό 57.029,94 ευρώ.

• Μπόιδα- Μαυρή, για εκσυγχρονισμό αρδευτικών έργων, με προϋπολογισμό 1.558.000 ευρώ και για διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με προϋπολογισμό 151.000 ευρώ

• Παραμυθιάς για εκσυγχρονισμό αρδευτικών έργων, με προϋπολογισμό 569.408 ευρώ και για διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πάρκου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ με προϋπολογισμό 47.740 ευρώ

• Ραγίου _ Κεστρίνης για εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του έργων, με προϋπολογισμό 137.640 ευρώIn this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!