Πραγματοποίησαν αυτοψία στις εργασίες του κτιρίου Bvlgari

Επιβλέποντες μηχανικοί, τεχνική υπηρεσία, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών

Aυτοψία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο κτίριο Bvlgari στην Παραμυθιά, από τους επιβλέποντες μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηγουμενίτσας κα. Ιωάννα Τζοβάρα (Πολιτικό Μηχανικό) και κ. Κων/νο Κούτσικο (Μηχανολόγο Μηχανικό), παρουσία του Δημάρχου Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη, του Αντιδήμαρχο τεχνικών Υπηρεσιών Φάνη Μπέλλου και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξη του έργου καθώς και η τήρηση των προδιαγραφών της μελέτης και του χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων και ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή των επιχρισμάτων και των ενισχύσεων σε κάποιες από τις εσωτερικές τοιχοποιίες.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την σύμβαση το κτήριο θα πρέπει να παραδοθεί τον Ιουνiο του 2023, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμος φτάνει τα 2.250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων ΕπενδύσεωνIn this article

Join the Conversation