Με δικαστική απόφαση η ΔΕΗ δεν κόβει το ρεύμα σε ΤΟΕΒ

Μετά απο Ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν

Μια δικαστική απόφαση είναι σημαντική και για τους τοπικούς ΤΟΕΒ, έλαβε χώρα στο Μεσσολόγγι. Τοπικό δικαστήριο αποφάσισε για την επανασύνδεση του ρεύματος στα αντλιοστάσια 2 ΤΟΕΒ της Αιτωλοακαρνανίας,  μετά απο Ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι ΤΟΕΒ Κατοχής και Μεσολογγίου.

Η ΔΕΗ είχε διακόψει το ρεύμα και στους δυο ΤΟΕΒ, αλλά και σε άλλους στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω χρεών που έχουν συσσωρευτεί. Το Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή απόφαση επανασύνδεσης και μάλιστα με χαμηλό κόστος που φθάνει μόλις τις 2.000 ευρώ. Οπότε μέχρι τον Οκτώβριο (οπου θα εξεταστούν τα ασφαλιστικά μέτρα) θα μπορούν οι αγρότες να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους προκειμένου να μην χαθεί η παραγωγή τους.

Για τον ΤΟΕΒ της Παραμυθιάς στον οποιο επίσης η ΔΕΗ εχει κόψει την παροχή ρευματος λόγω χρεών, η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως ένα σημαντικό βήμα για να συνεχίσει να λειτουργεί και η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται ως απαραίτητη.In this article

Join the Conversation