Τακτική Συνεδρίαση της ΔΚ Παραμυθιάς

Τακτική Συνεδρίαση της ΔΚ Παραμυθιάς θα πραγματοποιηθεί  την 23η Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 –...

Τακτική Συνεδρίαση της ΔΚ Παραμυθιάς θα πραγματοποιηθεί  την 23η Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) με θέματα ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Καταγραφή παλαιών και ετοιμόρροπων κτιρίων, κτισμάτων και εγκαταλελειμμένων οχημάτων στη Δ.Κ. Παραμυθιάς – συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  (εισηγητής: ο Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 2ο : Αφισοκολλήσεις μέσα στα όρια της Δ.Κ. Παραμυθιάς (εισηγητής ο Πρόεδρος).
ΘΕΜΑ 3ο:  Αίτηση του Λατσού Σπυρίδωνα του Κοσμά για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: η Αντιπρόεδρος).
ΘΕΜΑ  4ο :  Αίτηση του Γιάγκα Ηλία του Πέτρου για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. (εισηγητής: η Αντιπρόεδρος).

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παραμυθιάς
Δρ. Παντελής Χαράλαμπος     
  

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!