1.164.360€ για την βελτίωση αντλιοστασίων σε Γλυκή και Κυψέλη από την Περιφέρεια Ηπείρου

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Με άλλη απόφασή της η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για τη βελτίωση αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ 4 (Κυψέλης) «,προϋπολογισμού 1.164.360 ευρώ, μετά τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του δικτύου του ΤΟΑΕΒ Αχέροντα».In this article

Join the Conversation