Ανάδοχοι για παρεμβάσεις σε ΤΟΕΒ, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ

Απόφαση της οικονομικής επιτροπή της Περιφέρειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών.

Στη χτεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για δύο ακόμη έργα και συγκεκριμένα:

  • Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Ι. Αναγνώστου) του έργου εξοικονόμησης νερού και ενέργειας του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης προϋπολογισμού € 816.825,09
  • Ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο (Β. Κονδύλης & ΣΙΑ Ε.Ε.), του έργου βελτίωσης των αντλιοστασίων Α/Σ 1 (Γλυκής) και Α/Σ Α4 (Κυψέλης) ΤΟΕΒ Αχέροντα, προϋπολογισμού € 1.164.360.
In this article

Join the Conversation