547.000€ για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων του ΤΟΕΒ Γλυκής, απο την Περιφέρεια Ηπείρου

Εγέρθηκε η διαδικασία δημοπράτησης απο την Οικονομική Επιτροπή

Στον τομέα των αγροτικών υποδομών, περιλαμβάνεται η αποφαση της Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του έργου “Βελτίωση- εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων του ΤΟΕΒ Γλυκής”, με προϋπολογισμό 546,840 εκ. ευρώ.

Η σχετική διαδικασία δημοπράτησης του έργου, εγκρίθηκε στην χτεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΗπείρουIn this article

Join the Conversation