Παρατείνεται ο διαγωνισμός για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς

Προϋπολογισμού 569.408€, λόγω αλλαγών στα τεύχη δημοπράτησης

Παρατείνεται ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», λόγω των αλλαγών στα τεύχη δημοπράτησης.

  • Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ..
  • Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για τις 3η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Το έργο εχει προϋπολογισμό 569.408 €  και ανήκει στην πράξη «Έργα εξοικονόμησης ενέργειας του δικτύου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς»In this article

Join the Conversation