Έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του δικτύου του ΤΟΕΒ Αχέροντα- Γλυκής προϋπολογισμού 548.840€

Απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθησε  αποφαση  για έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του ΤΟΕΒ Αχέροντα- Γλυκής.

Συγκεκριμένα:

  • Στον ΤΟΕΒ Γλυκής (Αχέροντα- Γλυκή) θα εκτελεστούν έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του δικτύου του. Το έργο έχει προϋπολογισμό 548.840 ευρώ και προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε σήμερα από την Ο.Ε. η: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
In this article

Join the Conversation