Οι ανεμογεννήτριες στα Σουλιοτοχώρια, στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης | Δείτε και τα 9 θέματα

Στις 19:30

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 19:30 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ ανά έτος στο Δήμο Σουλίου

ΘΕΜΑ 2ο 2. Έγκριση της αριθ. 14 /2023 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ», περί  τροποποίησης προϋπ/σμού οικ. έτους 2023

ΘΕΜΑ 3ο Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου (Υποκατηγορία Α1 ομάδα 10η ) : «Α.Σ.Π.Η.Ε συνοδών υποστηρικτικών του έργων ,Δ.Ε Λάκκας Σουλίου, Δήμου Δωδώνης ,Π.Ε Ιωαννίνων –Δ.Ε Σουλίου , Δήμου Σουλίου, Π.Ε Θεσπρωτίας –Δ.Ε Φιλοθέης, Βλαχερνών ,Ξηροβουνίου , Δήμου Αρταίων ,Π.Ε Άρτας –Δ.Ε Φιλιππιάδας, Κρανέας ,Θεπρωτικού, Δήμου Ζηρού και Δ.Ε Λούρου , Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε Πρέβεζας , Περιφέρειας Ηπείρου».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας σε θέματα υπηρεσίας Δόμησης

ΘΕΜΑ 5ο Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 6ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών

ΘΕΜΑ 7ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 62/2023 Απόφαση Ο.Ε)

ΘΕΜΑ 8ο Περί διαγραφής οφειλών από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης επί της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!