Την υποστήριξη της Περιφέρειας για την ηλεκτροδότηση και τις οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, ζητάει ο Δήμαρχος Σουλίου.

Επιστολή

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου,
κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη

Με την παρούσα επιστολή και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ως επιβλέπων φορέας των Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς και Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Αχέροντα, θα παρακαλούσαμε για την υποστήριξη των ως άνω οργανισμών σε σχέση με τα προβλήματα λειτουργίας τους και ειδικότερα σε σχέση με τα θέματα ηλεκτροδότησης και οφειλών προς τη Δ.Ε.Η.

Η συνδρομή σας στην αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων κατά το μέτρο του δυνατού θεωρείται επιτακτική.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αθανάσιος Ζ. Ντάνης

In this article