Εγκρίθηκαν οι όροι της διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Γλυκής, προϋπολογισμού 547.000€

Όλες οι αποφάσεις της σημερινής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων σε Θεσπρωτία Άρτα και Πρέβεζα και στη σημερινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για άλλα πέντε έργα που θα υλοποιηθούν συνολικού προϋπολογισμού άνω των 4,1 εκ. ευρώ. Και τα πέντε έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Μεταξύ αυτών και η έγκριση των διαδικασιών για βελτίωση και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής), με σκοπό την ομαλή λειτουργία και την μείωση του κόστους ενέργειας που εχει “πνίξει” ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία. Το συγκεκριμένο έργο εχει προϋπολογισμό 546.840€ και το επόμενο βήμα ειναι η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Όλες οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής:

Κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:

 • Εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου άρδευσης αρδευτικό Α2 – χαμηλής ζώνης ΤΟΕΒ Λάμαρης (Μάγισσα), προϋπολογισμού € 1.340.000. Οριστικός ανάδοχος: «INTERCON ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε. με δ.τ. INTERCON CONSTRUCTIONS
 • Κατεπείγουσες εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού στα όρια των Καλαρρυτών, προϋπολογισμού 120.000. €. Ανάδοχος: Τσιμπίκης Άγγελος.
 • Άμεση αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Ραφταναίους», προϋπολογισμού 169.000 € Ανάδοχος: «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ.
 • Άμεση αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος για την ομαλή πρόσβαση προς την Αγία Παρασκευή Βασιλικής», προϋπολογισμού 70.000 € Aνάδοχος: ΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ κ΄ ΣΙΑ ΕΕ

Αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

 • Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού € 784.845,81. Ανάδοχος: «ΛΑΜΠΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ»
 • Αντικατάσταση αγωγών, εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», προϋπολογισμού € 820.000. Ανάδοχος: «NEWMILLENIUMCONSTRUCTIONS.
 • Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας, προϋπολογισμού € 176.612,90 χωρίς Φ.Π.Α. Ανάδοχος: Ντάφλης Γεώργιος.

Εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για τους διαγωνισμούς των έργων:

 • Αντικατάσταση τμήματος χαλύβδινου αγωγού στο δίκτυο άρδευσης αντλιοστασίου Α4 Πριάλας εγγειοβελτιωτικού έργου Μπόιδα – Μαυρής, προϋπολογισμού € 640.000.
 • Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκής (Αχέροντα – Γλυκής), προϋπολογισμού 546.840 €.
 • Βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης μέχρι Δροσοπηγή, προϋπολογισμού 150.000 €
 • Άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος επί της επαρχιακής οδού Τύριας – Αγίου Νικολάου – Παρδαλίτσας – Καταμάχης, προϋπολογισμού 150.000 €.
 • Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ, προϋπολογισμού 250.000 €.
 • Συντήρηση – αποκατάσταση λεβητοστασίων Σ.Υ.Δ. Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 72.500 €

Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών με τους Δήμους:

 • Με το Δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Άμεση αντιστήριξη οδού πρόσβασης, επισκευή φορέα και προστασία γέφυρας Κομποτίου», με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ.
 • Με το Δήμο Κόνιτσας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας και διαχείριση ομβρίων για την αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Αετομηλίτσας», με προϋπολογισμό 52.000 ευρώ,

In this article