569.500€ για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς

Με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση ενός ακόμη έργου βελτίωσης των αγροτικών υποδομών σε περιοχή της Ηπείρου.

Συγκεκριμένα αφορά τη βελτίωση- εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 569.408 € με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειχε προηγηθεί πριν 10 μερες και ανάδοχος για το ιδιο εργο στον ΤΟΕΒ Γλυκής

In this article