Τα θέματα του σημερινού δημοτικού συμβουλίου

Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τακτικό δημοτικό συμβούλιο με τα θέματα να είναι τα εξής:  Διαγραφή βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων προστίμων και τελών και επιστροφή στους δικαιούχους...

Σήμερα στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί τακτικό δημοτικό συμβούλιο με τα θέματα να είναι τα εξής: 

Διαγραφή βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων προστίμων και τελών και επιστροφή στους δικαιούχους των καταβληθέντων χρηματικών ποσών για τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.-

Παραχώρηση για χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαμονίδας στην Αδελφότητα *Το Ηρωικό Σούλι*.-

Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.-

Διορθώσεις- Διαγραφές οφειλών.-

Γνωμοδότηση για Ιδρύσεις – Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Αποδοχή Επιχορήγησης και κατανομή ποσού  28.398,18 Ευρώ για λειτουργικές ανάγκες Σχολικών μονάδων του Δήμου.-

Παράταση μισθώματος κτιρίου Νηπιαγωγείου Προδρομίου.-

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: *Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 ΣΤΟ Τ.Δ. Γκρίκας  Δήμου  Παραμυθιάς*.-

Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου *Διάνοιξη Επικίνδυνων  στροφών στη θέση « ΜΑΛΙΖΗ» Τ.Δ. Αμπελιάς *.-

Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *Εργασίες για την  Υγειονομική Ταφή  Απορριμμάτων*.-

Χορήγηση 2ης παράτασης & Eγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ενίσχυση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Παραμυθιάς ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».-

Παύση άδειας λατομείου μαρμάρων, στη θέση *Ράχη Μπαξέ* πρώην Κοινότητας Σκανδάλου, Νομού Θεσπρωτίας.

Έγκριση Απολογισμού, οικ. έτους 2011 του Τ.Ο.Ε.Β Πεδιάδας Παραμυθιάς.-

Χορήγηση άδειας καταστήματος * ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με χρήση Η.Υ και Τεχνικών Παιγνίων* στον κ. Τσίρη Βασίλειο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ Γαρδικίου.-

Έγκριση για υποβολή πρότασης του Δήμου Σουλίου για κτήση διαχειριστικής επάρκειας.-

Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων : * ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ* και *ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ*.
   
Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στο Διοικητικό Συμβούλιο μελών για το ΦΟΔΣΑ.-

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!