Ενίσχυση ύδρευσης Ζερβοχωρίου και Προδρομίου

Προωθείται η διαδικασία για το έργο «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου», με προϋπολογισμό 1.720.000 ευρώ. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή...

Προωθείται η διαδικασία για το έργο «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου», με προϋπολογισμό 1.720.000 ευρώ.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε (υπό προϋποθέσεις) τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία έχει προκηρυχθεί το έργο.

Ιδικά στο Ζερβοχώρι, το πρόβλημα της ύδρευσης ήταν μόνιμο με την έλλειψη του νερού να εμφανίζεται και φέτος το καλοκαίρι και μάλιστα σχετικά νωρίς, ενώ υπήρχαν πολλά αιτήματα για τις αναγκαίες παρεμβάσεις τόσο στο συνολικά 8 χιλιομέτρων δίκτυο ύδρευσης (δίκτυο Ζερβοχωρίου, Καμινίου, Ασφάκας) όσο και σε μελέτες για νέες παροχές νερού.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!