Α. Μπέζας: Κακοδιαχείριση στη λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ

Κακοδιαχείριση από πλευράς του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με την λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ επισημαίνει ο βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης Μπέζας, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς...

Κακοδιαχείριση από πλευράς του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με την λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ επισημαίνει ο βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης Μπέζας, ο οποίος κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας. Το μέρισμα του Ελληνικού Δημοσίου, παραμένει επί ένα χρόνο αναξιοποίητο στην τράπεζα που έχει κατατεθεί αφού η Γενική συνέλευση των μετόχων δεν έχει πραγματοποιηθεί για να κλείσει η χρήση του 2011 με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμες οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 και μην έχει λάβει το Δημόσιο το μέρισμά του ως μέτοχος. Ο κ. Μπέζας ερωτά τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας:

1. Για ποιούς λόγους και με ευθύνη ποίου, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ για την εταιρική χρήση του 2010 και πότε αυτή θα συγκληθεί;
2. Πότε έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες, για τις εταιρικές χρήσεις των ετών 2010 και 2011, Γενικές Συνελεύσεις σττους υπόλοιπους Οργανισμούς Λιμένων της χώρας;

In this article

Join the Conversation