Παράταση για την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διανομή τροφίμων σε δημότες του Δήμου Σουλίου

Παράταση μέχρι και την 31η  Μαρτίου πήρε η  υποβολή  των αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους δημότες του Δήμου Σουλίου. Οι αιτήσεις  ενδιαφερομένων πολιτών  συνεχίζουν  να...

Παράταση μέχρι και την 31η  Μαρτίου πήρε η  υποβολή  των αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους δημότες του Δήμου Σουλίου. Οι αιτήσεις  ενδιαφερομένων πολιτών  συνεχίζουν  να γίνονται δεκτές, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες :

Α.- Στο Δημαρχείο Σουλίου, Κ. Καραμανλή -179- στην Παραμυθιά.
Β.- Στα ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Αχέροντα (Γαρδίκι – πρώην Δημαρχείο) και της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου ( Τσαγγάρι ).

Μαζί με την έντυπη αίτηση που χορηγείται από το Δήμο Σουλίου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν και τα εξής δικαιολογητικά :

1.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ( διατίθεται από τις υπηρεσίες μας ).
2.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2012.
4.- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5.- Για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γνωμάτευση επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2666360101, 2666360100 & 2666360300.

In this article

Join the Conversation