Αποκατάσταση ζημιών στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ Παραμυθιάς- Αχέροντα

Μετά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, για την αποκατάσταση ζημιών σε αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου και του ΤΟΕΒ...

Μετά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, για την αποκατάσταση ζημιών σε αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε την ανάθεση των έργων:

«Αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου – Προμήθεια πίνακα υψηλής τάσης» (προϋπολογισμού 24.600 ευρώ) και «Προμήθεια πυκνωτών διόρθωσης συνημιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής» (προϋπολογισμού 4.920 ευρώ).

Φυσικά τα ποσά αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα χρέη κυρίως του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, με τους ανεξόφλητους λογαριασμός που έχουν συσσωρευτεί μόνο στην ΔΕΗ να ξεπερνούν τις 470.000 ευρώ, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!