Πρόσληψη καθαριστή/-στριας για το Δημοτικό Σχολείο Γλυκής

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το διδακτικό έτος 2013-2014, προκηρύχτηκε από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.  Η θέση αφορά το Δημοτικό Σχολείου Γλυκής, ενώ λήξη...

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το διδακτικό έτος 2013-2014, προκηρύχτηκε από την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.  Η θέση αφορά το Δημοτικό Σχολείου Γλυκής, ενώ λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 9.9.2013 και ώρα 14:30.

Θα υπάρξουν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια πρόσληψης των ενδιαφερομένων, τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτησή τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή.

Εκτός από την έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεκτό θα γίνεται και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!