Απο σήμερα η πρόσληψη στα 8μηνα +Πίνακας

Ονόματα και θέσεις

Share

Στην πρόσληψη και τοποθέτηση των 25 ατόμων που προέκυψαν μέσω του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ..προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα , προχώρησε ο δήμος Σουλίου

Ημερομηνία πρόσληψης είναι η σημερινή 30/10/2018 και η σύμβαση είναι σε ισχύ μέχρι 29/06/2019

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, πουσυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.3 που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των τοποθετούμενων ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

Ο πίνακας

In this article

Join the Conversation