2ος κύκλος παραστάσεων του «Η ψεύτρα και οι άλλοι» της ΘΕΑΤΟ, σε Παραμυθιά, Πάργα και Πάτρα

8, 9 και 16 Φευρουαρίου