Ο Γιαννης Καραγιάννης νέος δήμαρχος Σουλίου

με ποσοστό που αγγίζει το 54,50