Μήνυμα για την νέα χρονιά του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Παραμυθίας, κ.κ Τίτου

Πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας. Σ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὴν πατρίδα καὶ τοὺς μετανάστες σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά....

Πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας. Σ’ αὐτοὺς ποὺ ζοῦν στὴν πατρίδα καὶ τοὺς μετανάστες σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς γῆς.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Στὸ ξεκίνημα τῆς καινούργιας χρονιᾶς, θέλω μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου νὰ ἀπευθύνω πρὸς ὅλους σας τὶς πιὸ θερμὲς πατρικὲς εὐχές μου γιὰ εὐλογημένη ἀπὸ τὸν θεὸν καὶ καρποφόρο πορεία μέσα στὸν χρόνο ποὺ μετὰ ξεκίνησε.

Δυστυχῶς, πολλὰ καὶ διάφορα δυσάρεστα γεγονότα καὶ καταστάσεις, πόλεμοι καὶ ἀδικίες, πείνα καὶ ἐξαθλίωση, τρομοκρατία καὶ πολλὰ ἄλλα ταλαιπωροῦν τὴν πατρίδα μας καὶ τοὺς περισσοτέρους λαοὺς τῆς γῆς.

Ἔντονα προβάλλει μπροστά σέ ὅλους μας τὸ  ἐρώτημα: Τί θὰ γίνη αὔριο; Ποῦ βαδίζει αὐτὸς ὁ κόσμος;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κόσμος πάντοτε ἀντιμετώπιζε προβλήματα καὶ πολέμους ποὺ δημιουργοῦσαν δεινὰ στὴν ἀνθρωπότητα.

Ὁ Κύριος ὅμως τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος θέλει τὴν εἰρήνη σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὴν ἀγάπη μεταξὺ τῶν λαῶν.

Ὅταν βασιλεύση στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τότε αὐτόματα ὅλες οἱ δυστυχίες ποὺ ὑπάρχουν, θὰ ἐξαφανισθοῦν.

Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ τὸν πιστεύουμε ἀληθινὰ καὶ νὰ τοῦ ἀναθέτουμε τὰ πάντα μὲ ἐμπιστοσύνη. Τότε θὰ δοῦμε στὴν ζωή μας, στὴν πατρίδα μας, καὶ στὸν κό¬σμο ὁλόκληρο νὰ ἐπιτελοῦνται θαύματα καὶ ἡ ζωὴ ὅλων νὰ γίνεται εἰρηνικὴ καὶ χαρούμενη.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα, ὁ Χριστὸς νὰ εἶναι πάντα μαζί σας, καὶ ὁ καινούργιος Χρόνος νὰ εἶναι γιὰ ὅλους εἰρηνικὸς καὶ χαρούμενος.

Χρόνια πολλά.
† Ὁ Παραμυθίας ΤΙΤΟΣ

In this article

Join the Conversation