Παρεμβάσεις της Περιφέρειας σε Καλλιθέα και Πετούσι

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν πολλά σημαντικά έργα από την Περιφέρεια Ηπείρου και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες. Μεταξύ αυτών και 3 παρεμβάσεις στην ΠΕ Θεσπρωτίας: 1....

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα υλοποιηθούν πολλά σημαντικά έργα από την Περιφέρεια Ηπείρου και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Μεταξύ αυτών και 3 παρεμβάσεις στην ΠΕ Θεσπρωτίας:

1. Γεωλογική Αναγνώριση δύο ερευνητικών γεωτρήσεων στο Τ.Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

2. Εργασίες καθαρισμού του Καλπακιώτικου ποταμού από κορμούς νεκρών δέντρων λόγω της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ.

3. Δημοπράτηση του έργου: Αποκατάσταση Ι. Ν. Πετουσίου Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 85.000ευρώ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!