Δήμος Σουλίου | Ο πρώτος δήμος της Θεσπρωτίας που περνά στην ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων

Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα, που έχει αναπτυχθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και έχει παραχωρηθεί δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο.

Μετά από την απαραίτητη προεργασία που ολοκλήρωσε το τμήμα προγραμματισμού & πληροφορικής του Δήμου μας, ο Δήμος Σουλίου είναι ο πρώτος Δήμος στη Θεσπρωτία που υιοθέτησε το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ”, προκειμένου να αντικαταστήσει την έντυπη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και διεκπεραίωσης.

Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα, που έχει αναπτυχθεί από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και έχει παραχωρηθεί δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο.

Με αυτόν τον τρόπο διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων, προκύπτουν σημαντικά οφέλη, όπως:

  • εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας, με συνέπεια τη μείωση στις μετακινήσεις αποστολής- παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας,
  • καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής ιεραρχίας, εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών, αποτύπωση, καταγραφή και διόρθωση βασικών διοικητικών λειτουργιών του δήμου.
  • ψηφιοποίηση εγγράφων για λόγους ασφάλειας, φύλαξης και τάξης.
  • Η επιμόρφωση στα στελέχη του δήμου για τη χρήση του προγράμματος έγινε σήμερα 19 Ιουνίου από τον προϊστάμενο του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών δρ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και προγραμματίστηκε η πλήρη εφαρμογή του προγράμματος ΙΡΙΔΑ για το 1ο δεκαπενθημερο του Ιουλίου.

Πλέον, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον κορωνοϊό, οι εργαζόμενοι στον δήμο μας θα μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τον δημότη, και από το σπίτι τους, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που τους δίνει το σύστημα ΙΡΙΔΑ.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα ΙΡΙΔΑ εγκαταστάθηκε στον δήμο χωρίς κανένα κόστος.

In this article

Join the Conversation