Στις 21.12 η δημοπρασία για το περίπτερο στο Γαρδίκι

Η διακήρυξη

Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική θα διεξαχθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Παραμυθιάς στις 21 Δεκεμβρίου απο 11:00 μεχρι 12:00 ενώπιον της σχετικής επιτροπής, για την εκμίσθωση περιπτέρου στο Γαρδίκι.

Η δημοπρασία μπορει να συνεχιστεί και πέραν της προβλεπόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Κατεβάστε την σχετική διακήρυξηIn this article

Join the Conversation