OXI απο τις ΕΑΣ στην τροποποίηση του καταστατικού της ΔΩΔΩΝΗΣ

Οι Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών της Ηπείρου εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ , η οποία πρόκειται να γίνει την 3η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα...

 

Κύριε Διοικητά

1. Όπως θα γνωρίζετε, στις 3.8.2011 πρόκειται να συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, επί της τροποποίησης ορισμένων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Έχει προταθεί ειδικότερα και η τροποποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 8 του Καταστατικού, το οποίο μέχρι σήμερα προβλέπει ότι οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μεταβιβασθούν μόνον προς συνεταιριστικές οργανώσεις, απαγορευομένης της μεταβίβασης προς τρίτους ή προς την ΑΤΕ.

Ειδικότερα, η προς έγκριση τροποποίηση του άρθρου 8 προβλέπει ότι «οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, μεταβιβάσιμες και αδιαίρετες».

3. Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση έρχεται σε συνέχεια της δικαστικής διαμάχης ενώπιον του Εφετείου Ιωαννίνων που αφορά στην κατά παράβαση του Καταστατικού της Εταιρείας μεταβίβαση μετοχών το 2004 από τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών Άρτας-Φιλιππιάδας, Κονίτσης-Ζαγορίου-Μετσόβου και Πωγωνίου προς την ΑΤΕ.

Και ενώ δεν έχει ακόμη αποφανθεί το Δικαστήριο επί του κύρους των εν λόγω μεταβιβάσεων, η μέτοχος πλειοψηφίας ΑΤΕ επιχειρεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων τις εν λόγω μεταβιβάσεις και να προετοιμάσει το έδαφος για την επιχειρούμενη περαιτέρω αλλοίωση του συνεταιριστικού χαρακτήρα της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 8.

4. Οι λόγοι που επιβάλλουν την ανάσχεση των προθέσεων της ΑΤΕ και εν προκειμένω την καταψήφιση της προτεινόμενης τροποποίησης είναι επιγραμματικά οι εξής:

(α) Επειδή είναι παράνομη ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 8 και 4 παρ. 3 του Ν.Δ. 4087/1960, το οποίο διέπει τη σύσταση και λειτουργία της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.  Στις διατάξεις αυτές ορίζεται ρητώς ότι η μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται μόνον προς άλλες γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις.

(β) Επειδή είναι αντίθετη στη βούληση των ιδρυτών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., όπως αποτυπώνεται στο Καταστατικό της Εταιρείας. Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ιδρύθηκε και προορίσθηκε ως εταιρεία συνεταιριστικών οργανώσεων με μοναδική εξαίρεση τη συμμετοχή της ΑΤΕ μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσοστού. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως μεταβίβαση προς πρόσωπα – μη συνεταιριστικές οργανώσεις ή προς την ΑΤΕ κατ’ επαύξηση της συμμετοχής της στο κεφάλαιο, αντίκειται στη φύση και τον σκοπό σύστασης της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

(γ) Επειδή είναι προβληματική και εξ επόψεως ηθικής και καλής πίστης. Όλοι οι ιδρυτές και μέτοχοι συμφώνησαν στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρο 12), ενώ τώρα κάποιοι εξ αυτών επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τις παραβάσεις του Καταστατικού με την τροποποίηση των ρυθμίσεών του.

(δ) Επειδή πρόκειται περί μίας Εταιρείας υποκείμενης στο ειδικό νομοθετικό καθεστώς του Ν.Δ. 4087/1960, η οποία αποτελεί περιουσία των συνεταιρισμών. Λειτούργησε υποδειγματικά από τη σύστασή της μέχρι σήμερα σημειώνοντας αδιαλείπτως κερδοφορία. Η άρση των περιορισμών ως προς τη σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, πέραν του ότι είναι παράνομη, δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα – εκτός του ταμειακού συμφέροντος ορισμένων μετόχων. Η είσοδος τρίτων – μη συνεταιριστικών οργανώσεων στο κεφάλαιό της θα θέσει σε κίνδυνο την επιτυχή πορεία που χάραξε επί δεκαετίες η Εταιρεία.

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας του ότι πριν λίγες ημέρες τερματίστηκε στην εταιρεία η κρίση η οποία δημιουργήθηκε με ευθύνη των μελών του Δ.Σ.  τα οποία διορίστηκαν από μέρου σας , μια κρίση η οποία δεν είχε  προηγούμενο στην εταιρεία και οι συνέπειές της θα φανούν σύντομα και οι οποίες θα επηρεάσουν την πορεία της.

Γι’ αυτό σας καλούμε να ματαιώσετε την πραγματοποίηση της Συνέλευσης  η οποία θα ρίξει λάδι στη φωτιά με απρόβλεπτες  συνέπειες για  το μέλλον της εταιρείας  δεδομένου του ότι ολόκληρος ο κτηνοτροφικός κόσμος  της Ηπείρου μαζί με τα συντεταγμένα  του Όργανα αλλά και ολόκληρη η κοινωνία της Ηπείρου είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και παράλληλα σας ξανακαλούμε σε από κοινού  διάλογο για το καλό της βιομηχανίας  

 

 

Για τις ΕΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                 

Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος

Πρόεδρος ΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!