Απο σήμερα οι νέες αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Σουλίου

Μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου

Από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 του ίδιου μήνα, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν την συμμετοχή τους ως ωφελούμενοι στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο. Τη σχετική αίτηση, μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο μας στο Γαρδίκι , το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας (Δημαρχείο – Παραμυθιά), τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και από το «βοήθεια στο σπίτι». Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά σε φωτοτυπία:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδειες παραμονής.
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή λογαριασμό ΟΤΕ ή λογαριασμό κινητής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους και Ε1.
5. Στην περίπτωση που συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα τα οποία υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 αυτών.

Επίσης αν υπάρχει ,
6. Κάρτα ανεργίας
7. Βεβαίωση μη συμμετοχής σε ανάλογο πρόγραμμα εφόσον είναι ετεροδημότης ή κάτοικος άλλου δήμου.
8. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό(εφόσον υπάρχει).

Δυνητικοί δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι :
– Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.
– Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.
– Αλλοδαποί που κατοικούν ( εφόσον αποδεικνύεται ) στον Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο. Επίσης το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να είναι του τελευταίου έτους και μεταφρασμένο .
– Όσοι δημότες δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Στην περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει ο ίδιος να κάνει την αίτηση εγγραφής, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 ή εξουσιοδότηση, να εξουσιοδοτηθεί άλλο άτομο για υποβάλει αντί αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2666360305 – 6955828886

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

In this article

Join the Conversation