Παρεμβάσεις για την διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Αχέροντα και Καλαμά προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ

Τι δράσεις περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά- Αχέροντα

Δράσεις που αφορούν στην προστασία και την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, θα υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά- Αχέροντα μετά την ένταξη του έργου στο ΥΜΕΠΕΡΑ.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων όπως εγκατάσταση – ταϊστρών/παρατηρητήριων/κλωβών για την ενίσχυση των πληθυσμών των πτωματοφάγων αρπακτικών, εγκατάσταση τεχνητών πλατφορμών και νησίδων για τους αργυροπελεκάνους, υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης του μύκητα των πλατάνων στα παρόχθια οικοσυστήματα Αχέροντα και Καλαμά, καθώς και υλοποίηση δράσεων για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας «Λούτσα-Παπαδιά» με στόχο την αναβάθμιση του οικοτόπου και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του.

Δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων καθώς και εκπόνηση μελετών (Τεχνικών και μη) για την επίτευξη του στόχου της Πράξης όπως Παρακολούθηση των ερωδιόμορφων στη νήσο Πρασούδι και στο Δέλτα Καλαμά με προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διερεύνησης προτάσεων διαχείρισης για τη διατήρηση του πληθυσμού του αχερονογωβιού διερεύνηση των τρόπων – μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του μπλε καβουριού και της γαρίδας του ατλαντικού, μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με ειδική οικολογική αξιολόγηση στο Έλος Καλοδικίου για τη ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών που αφορούν σε είδη ορνιθοπανίδας, παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης του είδους Chorthippus Lacustris , μελέτη για μέτρα αντιμετώπισης του μύκητα των πλατάνων, τεχνική μελέτη για τη δημιουργία ταϊστρών νεκροφάγων αρπακτικών πουλιών, τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση τεχνητών πλατφορμών και νησίδων, διαχειριστική μελέτη αμμοληψιών για τους ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά, τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας «Λούτσα-Παπαδιά».

Δράσεις (ημερίδες – ενημερωτικό υλικό – πινακίδες ερμηνείας), για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού (ημερίδες – ενημερωτικό υλικό – πινακίδες ερμηνείας), των κοινωνικών/παραγωγικών φορέων καθώς και συναρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τη σημασία των ωφελούμενων ειδών στόχων και την ανάγκη προστασίας και διατήρησής τους που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της πράξης και την ανάδειξη των διαχειριστικών εργασιών που θα υλοποιηθούν.

Δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/ αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων.

Η προτεινόμενη Πράξη βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις της Ελλάδας για την καταγραφή και προστασία της βιοποικιλότητας στην επικράτεια της και οι προτεινόμενες δράσεις εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και τις δράσεις που καθορίζονται στο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

In this article

Join the Conversation