Διαμαρτυρία Πάσχου προς τον υπουργό περιβάλλοντος για το “Εξοικονομώ”

Επιστολή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που βάσει των εξαγγελιών σας αναμένεται η προκήρυξή του κάθε χρόνο, απόλυτα ορθή εξέλιξη κι εναρμονισμένη και με τις προτάσεις μας, αποτελεί το πλέον «λαοφιλές» πρόγραμμα καθώς επηρεάζει άμεσα και τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Παρότι όμως συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υποβολή αιτήσεων, είναι και το μοναδικό ίσως πρόγραμμα που πάσχει σε σοβαρότατο βαθμό στο σημείο της υποβολής των αιτήσεων.

Κι αυτό, διότι δεν είναι δυνατόν η υποβολή για την Περιφέρεια Ηπείρου να κλείνει μέσα σε 23 λεπτά (!!!!) καλύπτοντας όλον τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και αφενός να δημιουργεί ζητήματα άνισης μεταχείρισης κι αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων κι αφετέρου να εκθέτει το αρμόδιο υπουργείο που ανακοινώνει πως ικανοποιείται το 50% αυτών που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, ενώ ουσιαστικά ικανοποιείται απλώς το 50% αυτών και μόνο που πρόλαβαν και υπέβαλλαν αίτηση μέσα σε αυτά τα 23 λεπτά εφέτος!

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
– Πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν ευρίσκονται εγκατεστημένοι στις έδρες των νομών, διασφαλίζοντας έτσι σχετικά αποδοτικές συνδέσεις διαδικτύου (internet), αλλά στην περιφέρεια με πιθανά προβλήματα σύνδεσης και ταχυτήτων του, και ουσιαστικά στερούνται της δυνατότητας υποβολής αίτησης μέσα σε ασφυκτικά στενά χρονικά περιθώρια.
– Το διαδίκτυο την δεδομένη χρονική περίοδο υπολειτουργεί λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης με τηλε-εργασίες, τηλε-εκπαιδεύσεις, τηλε-συνεδριάσεις κλπ, πέραν της συνήθης χρήσης του, με αποτέλεσμα την αργή και γενικά προβληματική αξιοποίησή του
Αντιλαμβανόμαστε ότι σε τέτοιας δημοφιλίας προγράμματα, η χρονική προτεραιότητα αποτελεί μια εντελώς λανθασμένη επιλογή!

Η λύση στο πρόβλημα του όγκου των αιτήσεων σε σχέση με τον εκάστοτε διαθέσιμο ετήσιο προϋπολογισμό θα μπορούσε να ήταν η εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής σε συνδυασμό με ένα εύλογα περιορισμένο πλην όμως προκαθορισμένο χρόνο υποβολής π.χ. πέντε (5) ημερών.

Εκ του συνόλου των αιτήσεων, οι πλεονάζουσες των εγκεκριμένων, να παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες και να ικανοποιούνται εντάσσοντας μέχρι εκεί που είναι δυνατόν.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τα ανωτέρω και να ενεργήσετε τα δέοντα απαλείφοντας τα προβληματικά σημεία του συγκεκριμένου προγράμματος, προς αποκατάσταση της ισονομίας μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος ΠάσχοςIn this article

Join the Conversation