Κάλεσμα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς επιχειρήσεις για θέσεις πρακτικής ασκησης σε ωφελούμενους ανεργους

Της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας»

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, προσκαλεί τις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διαθέσουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε Ωφελούμενους Άνεργους της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070063 που υλοποιεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ως δικαιούχος να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 28 Μαρτίου 2023 και λήγει την Κυριακή 30 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι επιχειρήσεις που θα δεχθούν τους ωφελούμενους άνεργους για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης ΔΕΝ επιβαρύνονται με έξοδα (μισθοδοσία, ασφάλιση κλπ) και ούτε δεσμεύονται για την πρόσληψη των ωφελούμενων που θα υποδεχθούν για την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Η συνολική διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 240 ώρες (περίπου 2,5μήνες) κι αναμένεται να εκκινήσει η σύνδεση Ανέργων – Επιχειρήσεων στα μέσα Μαΐου.

Η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα (4) προγράμματα Κατάρτισης 150 ανέργων, 340 ωρών έκαστο (100 ώρες θεωρία και 240 ωρών πρακτικής άσκησης) που αφορούν την απόκτηση γνώσεων, βασικών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:
➢ e-Commerce-Hospitality Sales & Marketing
➢ Στέλεχος ανάπτυξης & προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού
➢ Στέλεχος Διαχείρισης & Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
➢ Υπεύθυνος διοίκησης επισιτιστικών επιχειρήσεων

Οι ωφελούμενοι, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης (θεωρία & πρακτική άσκηση) και την Πιστοποίησή τους, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Πληροφορίες για την Πράξη, την Αναλυτική Πρόσκληση Επιχειρήσεων αλλά και την Υποβολή Αίτησης επισκεφθείτε την ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδας της Πράξης

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από Τρίτη 28 Μαρτίου έως και Κυριακή 30 Απριλίου 2023.  Τρόπος Υποβολής: Μόνο ηλεκτρονικά στην ανωτέρω ιστοσελίδα.In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!