Γιάννης Καραγιάννης | “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 10. Υπαίθριοι χώροι, Αστική Ανάπλαση

Δελτίο τύπου

2.250.000,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…

Πολλά ακούγονται κατά καιρούς και για τον τομέα της αστικής ανάπλασης όπου οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων ήταν σχεδόν ανύπαρκτες για δήμους με τα δικά μας πληθυσμιακά δεδομένα στη διάρκεια της τετραετίας. Παρόλα αυτά έγινε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί μέρος των πόρων του Δήμου και προς αυτή την κατεύθυνση.

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Μελετήθηκαν και μελετώνται, δημοπρατήθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν, εκτελούνται και ολοκληρώθηκαν κατά περίπτωση μελέτες, έργα και προμήθειες που αφορούν την ανάπλαση κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων και την αισθητική τους αναβάθμιση. Σχετικά με την πολυπόθητη ανάπλαση της πόλης της Παραμυθιάς για την οποία πολύς λόγος για την έλλειψη σχεδιασμού, η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη με κάποια τμήματα να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ως προς την ολοκλήρωσή τους
In this article

Join the Conversation