Γιάννης Καραγιάννης | “Ας μιλήσουμε με πράξεις” – 12. Αθλητικοί χώροι

Δελτίο τύπου

ΑΝΩ ΤΩΝ 1.520.000,00 € ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Φτάνουμε στο σημείο σιγά-σιγά να κάνουμε συζήτηση για τα αυτονόητα. Προς ενημέρωση των συνδημοτών μας ας δούμε τα γεγονότα:

Γεγονός 1ο: Ο Δήμος Σουλίου διαθέτει τουλάχιστον έναν υπαίθριο αθλητικό χώρο σχεδόν σε κάθε κοινότητα (42 γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, βόλει, τέννις & 5×5). Σε αυτούς προστίθενται οι αθλητικές εγκαταστάσεις των αύλειων χώρων των σχολείων (11) και οι κλειστοί χώροι άθλησης (3). Είναι φύσει αδύνατο να συντηρηθούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, δόθηκε βάρος όμως σε όσες πραγματικά χρησιμοποιούνται και για όσες υπήρχαν σχετικά αιτήματα από αθλητικούς συλλόγους, ακαδημίες και κοινότητες. Έμφαση δόθηκε επίσης στα σχολεία, για τα οποία έγινε ειδική μέριμνα με υποβολή μελέτης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Γεγονός 2ο: Το έργο «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκρίτων Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 717.000,00 €, εντάχθηκε οριστικά στις 03/12/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΤΕ46ΜΤΛ6-5ΡΡ) και δημοπρατήθηκε στις 13/02/2020 (ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩ1Α-ΦΦΨ). Μεσολάβησαν αναστολές των διαγωνιστικών διαδικασιών και απεργίες επιτροπών διαγωνισμού, ώστε τελικά το έργο να συμβασιοποιηθεί στις 27/09/2021. Έκτοτε ο ανάδοχος του έργου, προχώρησε σε έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Χρησιμοποιώντας όμως κάθε νόμιμο δικαίωμά του, έχει προχωρήσει σε διαδοχικές παρατάσεις και διακοπές εργασιών και πλέον σε αίτημα διάλυσης της σύμβασης, η οποία και δεν έγινε αποδεκτή από τις Υπηρεσίες του Δήμου, ως αναίτια.

Σημείωση: Ο Δήμος δε νομοθετεί αλλά ακολουθεί τους νόμους της Κεντρικής Διοίκησης. Ο Δήμος δεν παρέλειψε διαδικασίες, δεν παρέκαμψε τη νόμιμη οδό, δεν κωλυσιέργησε, δεν επαναπαύτηκε, δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς.

Γεγονός 3ο: Ο Δήμος φρόντισε και φροντίζει διαρκώς τα μέγιστα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτυπώνονται ακολούθως. Ελλείψει του απαιτούμενου προσωπικού, ιδιαίτερη είναι η συμβολή των συμβουλίων και των προέδρων, που συνδράμουν ακόμη και με προσωπική εργασία για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των κοινοτήτων τους.


In this article

Join the Conversation