Γενική Συνέλευση Συλλόγου Πολυτέκνων Παραμυθιάς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡ. 399/02/06/14 ΠΡΟΣ: Τα μέλη του συνδέσμου  μας, που είναι  ταμειακώς ταχτοποιημένα. Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 21  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014,ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ και...

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡ. 399/02/06/14

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του συνδέσμου  μας, που είναι  ταμειακώς ταχτοποιημένα.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 21  ΙΟΥΝΙΟΥ  2014,ημέρα  ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα από 09,00π.μ  έως 12,00 πμ. στο γραφείο του Συνδέσμου   μας  για την  τακτική γενική συνέλευση η οποία είναι να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων:

Α)   
1) Aπολογισμός πεπραγμένων  παρελθούσης τριετίας
2) Η εξελικτική επιτροπή, ως προβλέπετε από το καταστατικό  να προβεί στην σχετική  σύνταξη  της έκθεσης  για τον οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του Δ.Σ.  παρελθούσης τριετίας.( Στην διάθεση τους στο γραφείο όλα τα στοιχεία).
3) Και επί της διαδικασίας  ορισμός  της εφορευτικής επιτροπής διεξαγωγής των εκλογών.

Β)
1) Έγκριση  η  μη ,πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου παρελθούσης τριετίας.
2) Εκλογή νέας διοίκησης ( ήτοι  εκλογή  διοικητικού συμβουλίου και εξελικτικής επιτροπής).
3) Εκλογή αντιπρόσωπου για τις πανελλήνιες γενικές συνελεύσεις της ανώτατης συνομοσπονδίας Ελλάδος για την επομένη τριετία.

Γ)
Τρεις  ημέρες πριν  την γενική συνέλευση   να δηλωθούν υποψηφιότητες  στον σύνδεσμο    στον πρόεδρο   6978948024  και στον γραμματέα  6973011629, για το διοικητικό συμβούλιο  και  για την εξελικτική επιτροπή.

Ο πρόεδρος                                                   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΕΤΗΣ

Ο γραμματέας                                                          
ΦΑΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ

In this article

Join the Conversation