Την Τετάρτη το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του 2016. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 19:00 στην Παραμυθιά, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια...

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 19:00 στην Παραμυθιά, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων της προμήθειας υγρών καυσίμων.

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για : Ένταξη της πράξης « Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ5002253 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ήπειρος 2014-2020».

ΘΕΜΑ 4ο: Ανατροπή αναλήψεων πιστώσεων, οικ. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 5ο : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 6ο : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!