Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δειτε τα 15 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις  18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1o: Αντικατάσταση τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις  18:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αντικατάσταση τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2o: Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του Νομικού Προσώπου του Δήμου  ΑΡΩΓΗ

ΘΕΜΑ 3o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017

ΘΕΜΑ 4o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου (ΚΕΔΣ).

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας το18υ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σουλίου με Κωδικό Αριθμό ΟΠΣ 5002253.

ΘΕΜΑ 8o: Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση συμμετοχής στο 9 ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & προϊόντων

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση της αριθμ. 15/2017 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση της αριθμ. 899/2017 απόφασης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 12o: Ρυθμίσεις- διαγραφές τελών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 13o: Επανέκδοση τουριστικών οδηγών και υλικών προβολής Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 14o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 15o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβή του έργου: *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΑΛΩΝΙΑ’’ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ .

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!