Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δειτε τα 21 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
2. Σύνταξη έκθεσης Β΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2018.
3. Απευθείας ανάθεση της μελέτης : «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “Mύλος” Σαμονίδας Σουλίου» ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
4. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Τ.Κ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ-Τ.Κ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ-Τ.Κ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ)».
5. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Τ.Κ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ)».
6. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Νεοχωρίου-Τ.Κ Καλλιθέας)».
7. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Γκρίκας –Τ.Κ Ψάκκας-Τ.Κ Αμπελιάς)».
8. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τ.Κ Γλυκής –Τ.Κ Χόϊκας)».
9. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Εργασίες κατασκευής παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Γλυκής».
10. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Αποκατάσταση βλαβών –Συντήρηση δικτύου ύδρευσης».
11. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κτηνιατρικές υπηρεσίες Δήμου Σουλίου».
12. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια δικλείδων ύδρευσης κλπ)».
13. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, άρδευσης Δήμου Σουλίου ».
14. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
15. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια ξυλείας».
16. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων».
17. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : « Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους».
18. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : «Προμήθεια διαφόρων ειδών για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων».
19. Τροποποίηση της αριθ. 24/2018 απόφασης Ο.Ε (περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Σουλίου).
20. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξώδικο ή μη συμβιβασμό  κατόπιν αιτήματος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!