Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα 17 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 23 Ιουλίου στις 20:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Δευτέρα 23 Ιουλίου στις 20:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2018.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Κανονιστικής απόφασης για τη χρήση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης Τ.Κ Γλυκής*, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 ( 15/2018 απόφ. Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1417/τ.β/25-04-2018 Φ.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ 7ο: Διαγραφή οφειλής.

ΘΕΜΑ 8ο: Διαγραφή οφειλής από παραγραφή.

ΘΕΜΑ 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΘΕΜΑ 10ο: Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Σκανδάλου

ΘΕΜΑ 11ο: Συλλογή Αποκομιδή απορριμμάτων  Δ.Ε Αχέροντα – Ανάθεση σε ιδιώτη.

ΘΕΜΑ 12ο: Διοργάνωση 3ου θερινού σχολείου με τίτλο: “Μία Φυσική Περιήγηση… στον Δήμο Σουλίου και στη Θεσπρωτία”.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινή & Οριστικής παραλαβής του έργου:  «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών Έργων Δήμου Σουλίου, Ν. Θεσπρωτίας»

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜ του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο πρώην Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς», Δήμου Σουλίου.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!