Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, και ώρα 19:00 , το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 8 θέματα στην ημερήσια διαταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ) του Ν.Π.Δ.Δ * ΑΡΩΓΗ*, Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018. ( αριθμ. απόφ Ν.Π.Δ.Δ 32 /2018)

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 4o:Ανάκληση της με αριθμό 273/2000 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Παραμυθιάς με θέμα: «Διάθεση χώρου προς την Δημοτική Επιχείρηση Παραμυθιάς για την ανέγερση Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων και Αναψυκτηρίου».

ΘΕΜΑ 5o:Έγκριση τροποποίησης του υπ΄ αριθμ. 241/4-4-2016 μισθωτηρίου συμβολαίου- εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του και έγκριση ή μη αιτήματος περί υπεκμίσθωσης ακινήτου

ΘΕΜΑ 6o: Εκμίσθωση έκτασης στην Τ. Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8o:Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!