Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 09:00

Συνεδριάζει στην Παραμυθια στις 04 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019.
  2. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ – Τ.Κ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ -Τ.Κ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  3. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
  4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
  5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!