Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 18:00 , με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 3o: Μεταφορά μνημείου από την Πλατεία Πολυτεχνείου στον προαύλιο χώρου του Ι.Ν Αγίου Δονάτου.

ΘΕΜΑ 4o: Περί δωρεάς Tamplet σε σχολεία του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ 5o: Περί απαλλαγής δημοτικών τελών λόγω των εκτάκτων μέτρων, βάσει της Π.Ν.Π 68/20-03-2020 ( άρθρο 37 παρ. 7,8,9)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!