Την Παρασκευη ο προϋπολογισμός στο δημοτικό συμβούλιο

Στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη

Την Παρασκευη στις 18:00 με τηλεδιάσκεψη, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δημου Σουλίου με μοναδικό θεμα:

“Έγκριση και ψήφιση ππροϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021”

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!